Evelina Kristanova

Z historii mediów

Sortuj według

„Po grudniu ubiegłego roku”. Problematyka polityczna w szczecińskim miesięczniku społeczno-kulturalnym Spojrzenia (1971–1974)

Zeszyty Prasoznawcze, 2020, Tom 63, Numer 4 (244), s. 75-87
Data publikacji online: 21 października 2020
DOI 10.4467/22996362PZ.20.031.12697

Materiały

Polskie czasopisma literackie w Internecie – dostępność, sposoby upowszechniania i próba typologii

Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 4 (236), s. 807-824
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.18.047.10405