Informacje o autorze:

Kasper Pfeifer, magister, doktorant w Zakładzie Historii Literatury Poromantycznej UŚ. Interesuje się poezją ewolucyjną oraz relacjami estetyki i polityki w twórczości Brunona Jasieńskiego. Laureat grantu NCN Preludium”.

Artykuły

Sortuj według

Radziecki wysiłek kolonialny, czyli socrealizm i orientalizm. Uwagi na marginesach powieści Człowiek zmienia skórę Brunona Jasieńskiego

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2020, 12 (2/2020), s. 63–86
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/24506249PJ.20.009.13448

Rozprawy i szkice

Mężczyźni przyszłości: futuryzm i peryferyjna męskość. Prolegomena

Wielogłos, 2018, Numer 4 (38) 2018: Studia nad męskościami – (re)interpretacje, s. 1–22
Data publikacji online: 13 grudnia 2018
DOI 10.4467/2084395XWI.18.032.10196