Informacje o autorze:

Marian Bieleck – dr hab., pracuje w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Ostatnio opublikował: Historia – ialog – Literatura. Interakcyjna teoria procesu historycznoliterackiego (2010; nagroda „Literatury na Świecie”), łopoty z Innością (2012), Widma nowoczesności. „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza (2014).

Rozprawy i szkice

Sortuj według

Wstyd, ujawnienie i pedagogia. André Gide i Witold Gombrowicz

Wielogłos, 2018, Numer 4 (38) 2018, s. 47–68
Data publikacji online: 13 grudnia 2018
DOI 10.4467/2084395XWI.18.034.10198

Recenzje i omówienia

Inne męskości. O książce Tomasza Kaliściaka Płeć Pantofla. Odmieńcze męskości w polskiej prozie XIX i XX wieku

Wielogłos, 2018, Numer 4 (38) 2018, s. 117–124
Data publikacji online: 13 grudnia 2018
DOI 10.4467/2084395XWI.18.038.10202