Informacje o autorze:

Aleksandra Ubertowska, literaturoznawczyni, profesor historii współczesnej literatury polskiej na Uniwersytecie Gdańskim. Specjalizuje się w badaniach nad literaturą i sztuką Holokaustu, studiach nad pamięcią, w ekokrytyce. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji w języku polskim, angielskim, niemieckim, m.in. monografii Świadectwo, trauma, głos. Literackie reprezentacje Holokaustu (Kraków 2007), Holokaust. Auto(tanato)grafie (Warszawa 2014).

W kręgu idei

Sortuj według

Ekozofie Guattariego

Numer 2 (52) Bio-aktywne rumowisko historii cz. I , s. 212-221
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843860PK.22.015.16312

Rozprawy i szkice

Fałda i queer. Natura jako scena homoerotyczna

Numer 4 (38) 2018: Studia nad męskościami – (re)interpretacje, s. 91–105
Data publikacji online: 13 grudnia 2018
DOI 10.4467/2084395XWI.18.036.10200