Artykuły

Sortuj według

Niestacjonarność przebiegu temperatury powietrza nad obszarem Europy – zmiana reżimu termicznego w Europie w latach 1987–1989 i jej przyczyny

Zeszyt 170, s. 9-46
Data publikacji online: marzec 2023
DOI 10.4467/20833113PG.23.001.17489

Przebieg temperatury zim na obszarze Polski w latach 1720–2015

Zeszyt 155, s. 85 – 138
Data publikacji online: 18 lutego 2019
DOI 10.4467/20833113PG.18.018.9541

Zmiany usłonecznienia rzeczywistego w Polsce i ich przyczyny (1966–2018)

Zeszyt 165, s. 23 – 52
Data publikacji online: wrzesień 2021
DOI 10.4467/20833113PG.21.008.14585