Artykuły

Sortuj według

Sedymentacja mad wiślanych w Tyńcu

Prace Geograficzne, 2018, Zeszyt 155, s. 157 – 172
Data publikacji online: 18 lutego 2019
DOI 10.4467/20833113PG.18.019.9542

Zróżnicowanie współczesnych aluwiów koryta Lepietnicy

Prace Geograficzne, 2019, Zeszyt 158, s. 7 – 25
Data publikacji online: 24 września 2019
DOI 10.4467/20833113PG.19.013.10917