Elena Giannozzi

Artykuły

Sortuj według

Uti frui arbitrio boni viri: Standard of Behaviour or Reference to an Arbitrator?

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 4, s. 13-19
Data publikacji online: 15 czerwca 2012
DOI 10.4467/20844131KS.12.001.0502