Artykuły

Sortuj według

Odpowiedzialność za błąd w sztuce medycznej w systemie prawnym Chińskiej Republiki Ludowej

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2020, Zeszyt 17, s. 53-73
Data publikacji online: 8 czerwca 2020
DOI 10.4467/23538724GS.20.019.12137

Bioetyka konfucjańska jako odpowiedź na wyzwania współczesnej biomedycyny

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2018, Zeszyt 14, s. 39-52
Data publikacji online: 27 grudnia 2018
DOI 10.4467/23538724GS.18.018.10168