Recenzje i omówienia

Sortuj według

Odpowiedź na list Pana Jacka Dobrowolskiego w związku z uwagami do biografi i prof. Teodora Opęchowskiego

Medycyna Nowożytna, Tom 27 (2021) Zeszyt 1, s. 147-147
Data publikacji online: sierpień 2021
DOI 10.4467/12311960MN.21.009.14222

Recenzje i omówienia

RECENZJE

Recenzje

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 1, s. 151–163
Data publikacji online: 13 marca 2020
DOI 10.4467/0023589XKHNT.20.009.11625

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

Recenzje

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 1, s. 167-182
Data publikacji online: 28 marca 2019
DOI 10.4467/0023589XKHNT.19.011.10152