Edycje tekstów źródłowych

Sortuj według

Listy ruskie króla Zygmunta II Augusta do Mikołaja Radziwiłła Rudego z lat 1568–1571 ze zbiorów Muzeum Konstantego Świdzińskiego (Biblioteka Ordynacji Krasińskich)

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (1), s. 261–278
Data publikacji online: 7 marca 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.014.10279