Artykuły

Sortuj według

The Activity of Szymon Dankowicz, the Chief Rabbi of Bulgaria (1889-1891), in the Light of the Sources Produced within the Circles of the Alliance Israélite Universelle

Scripta Judaica Cracoviensia, 2013, Volume 11, s. 97–106
Data publikacji online: 28 sierpnia 2013
DOI 10.4467/20843925SJ.13.010.1306

Progressive Preacher Szymon Dankowicz (1834-1910). A Study in the History of Progressive Judaism in Partitioned Polish Lands

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 14, s. 69–84
Data publikacji online: 13 października 2016
DOI 10.4467/20843925SJ.16.005.5664

The Association of Progressive Jews in Kraków and its Synagogue in the Last Quarter of the 19th Century

Scripta Judaica Cracoviensia, 2015, Volume 13, s. 41–53
Data publikacji online: 25 lutego 2016
DOI 10.4467/20843925SJ.15.004.4226

Krakowskie Towarzystwo Wsparcia Biednych Chłopców Starozakonnych. Studium z dziejów opieki nad młodzieżą żydowską w autonomicznej Galicji

Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (3), s. 517–535
Data publikacji online: 14 września 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.026.8488

KOBIETA ŻYDOWSKA – NOWE BADANIA I PERSPEKTYWY BADAWCZE. Część 2

Żydówki nauczycielkami religii w Galicji do 1914 roku

Studia Judaica, 2021, Nr 2 (48), s. 295–312
Data publikacji online: 23 grudnia 2021
DOI 10.4467/24500100STJ.21.013.15068

RECENZJE