Artykuły

Sortuj według

Relacjonowanie wyborów samorządowych w 2018 roku w publicznej telewizji regionalnej w świetle założeń misji publicznej (na przykładzie programu informacyjnego „Aktualności” TVP3 Katowice)

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 1 (237), s. 12–30
Data publikacji online: 25 marca 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.001.10215