Materiały

Sortuj według

Randka – osobliwe zdarzenie komunikacyjne? Nowa jakość „randkowania” w nowych mediach

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 1 (237), s. 121–131
Data publikacji online: 25 marca 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.009.10243