CV:

Dr MIKOŁAJ GETKA-KENIG, ur. 1987 r., absolwent historii na Uniwersytecie Warszawskim i historii sztuki w Courtauld Institute of Art, University of London; pracę doktorską z historii obronił na Uniwersytecie Warszawskim, a następnie opublikował jej rozszerzoną wersję w formie książkowej: Pomniki publiczne i dyskurs zasługi w dobie „wskrzeszonej” Polski lat 1807–1830 (Kraków: Universitas, 2017); w latach 2015–2016 był adiunktem w Żydowskim Instytucie Historycznym, następnie w r. 2016 adiunktem w Instytucie Historii Nauki PAN, a od końca 2016 r. adiunktem w Instytucie Historii Sztuki UJ.

Artykuły

Sortuj według

Nagrobek Stanisława Staszica a polityka wizerunkowa Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk

Issue 3, s. 31–49
Data publikacji online: 17 września 2021
DOI 10.4467/0023589XKHNT.21.017.14178

ARTYKUŁY

Urzędnicza kariera Bonifacego Witkowskiego (1800–1840) – przyczynek do dziejów biurokracji budowlanej w Królestwie Polskim

Issue 3, s. 81–96
Data publikacji online: 16 października 2023
DOI 10.4467/0023589XKHNT.23.028.18408

Architektura w kręgu zainteresowań Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk, 1800–1832

Issue 1, s. 9-37
Data publikacji online: 14 marca 2019
DOI 10.4467/0023589XKHNT.19.001.10109