CV:

Dr hab. JOANNA SCHILLER-WALICKA, profesor nadzwyczajny w Instytucie Historii Nauki PAN, historyk oświaty i nauki. Zajmuje się dziejami szkolnictwa średniego i wyższego w Królestwie Polskim i w Imperium Rosyjskim w XIX w. Autorka m.in. monografi i Portret zbiorowy nauczycieli warszawskich publicznych szkół średnich 1795-1862, Warszawa 1998 oraz Universitas rossica. Koncepcja rosyjskiego uniwersytetu 1863-1917, Warszawa 2008, a także części w pracy zbiorowej Cesarski Uniwersytet Warszawski: między edukacją a polityką 1869-1917, [w] Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego 1816-1915. Monumenta Universitatis Varsoviensis 1816-2016, red. T. Kizwalter, Warszawa 2016. E-mail: jschille@ihnpan.waw.pl

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

Sortuj według

Jak być (zostać) dobrym historykiem? Marcin Kula, Jerzy Jedlicki, historyk nietypowy, Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita, Wydawnictwo Nisza, Warszawa 2018, ss. 154.

Issue 1, s. 159-166
Data publikacji online: 28 marca 2019
DOI 10.4467/0023589XKHNT.19.010.10118

Recenzje

Issue 1, s. 167-182
Data publikacji online: 28 marca 2019
DOI 10.4467/0023589XKHNT.19.011.10152

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IHN PAN W 2021 ROKU

Działalność Pracowni Dziejów Oświaty i Antropologii Kultury Instytutu Historii Nauki PAN w 2021 r.

Issue 3, s. 173-186
Data publikacji online: 3 października 2022
DOI 10.4467/0023589XKHNT.22.031.16334

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IHN PAN W 2019 ROKU

Sprawozdanie z Działalności IHN PAN w 2019 roku

Issue 3, s. 169–184
Data publikacji online: 28 września 2020

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IHN PAN W 2022 ROKU

Działalność Pracowni Dziejów Oświaty i Antropologii Kultury Instytutu Historii Nauki PAN w 2022 r.

Issue 3, s. 257–270
Data publikacji online: 23 maja 2023
DOI 10.4467/0023589XKHNT.23.039.18419