Artykuły

Sortuj według

O różnorodności ruchów miejskich w Polsce

Zarządzanie Publiczne, 2019, Numer 1 (45), s. 77-95
Data publikacji online: 20 marca 2019
DOI 10.4467/20843968ZP.19.006.9947

Z życia naukowego

Konferencja naukowa „Wiedza – Komunikacja – Działanie. W procesie zmian”, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ, 15–16.10.2020 r.

Zeszyty Prasoznawcze, 2021, Tom 64, Numer 1 (245), s. 117-124
Data publikacji online: 1 marca 2021