CV:

Ks. dr Dariusz Raś – ur. 1969 r., kapłan archidiecezji krakowskiej, adiunkt, wykładowca historii mediów (Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie – Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej), absolwent m.in. Papieskiego Uniwersytetu św. Krzyża w Rzymie. Dyrektor Radia Plus Kraków w latach 2004–2005, sekretarz kardynała Stanisława Dziwisza w latach 2005–2011, dyrektor Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach w latach 2012–2015, proboszcz – archiprezbiter bazyliki Mariackiej w Krakowie od 2011 roku. Autor książki opisującej aspekt komunikacyjny struktury nowej ekspozycji w domu rodzinnym Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II w Wadowicach Muzeum wielu narracji.

Artykuły

Sortuj według

Inspiracje krakowskiej prasy katolickiej w dobie odzyskiwanianiepodległości i w początkach II Rzeczpospolitej

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2019, Tom XXVIII, s. 77-95
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/2543733XSSB.19.007.11406

Influence of a multi-method style of narration style on stimulating learning environments in a museum

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 3, s. 133-140
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.037.10211