Artykuły

Sortuj według

Musical Life of the Jewish Community in Interwar Galicia. The Problem of Identity of Jewish Musicians

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, English Issues, Issue 34 (3/2017), s. 135-157
Data publikacji online: 7 grudnia 2017
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.17.031.7860

La musique juive à Cracovie de l’entre-deux-guerres selon les informations du journal «Nowy Dziennik»

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 9, s. 121-135
Data publikacji online: 15 lutego 2012
DOI 10.4467/20843925SJ.11.007.0165

Activité de la loge cracovienne « Solidarność » dans le domaine de la culture musicale juive dans l’entre-deux-guerres

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 10, s. 123-131
Data publikacji online: 21 stycznia 2013
DOI 10.4467/20843925SJ.12.006.0674

ŻYDZI I JUDAIZM WE WSPÓŁCZESNYCH BADANIACH POLSKICH

Reforma żydowskiej muzyki liturgicznej w Galicji na przełomie XIX i XX wieku

Studia Judaica, 2019, Nr 2 (44), s. 235-265
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/24500100STJ.19.011.12394