Artykuły

Sortuj według

Najtrudniejsze lata wielkiego wodza? Jan III Sobieski a wysiłek wojenny Rzeczypospolitej w latach 1690–1696

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (2), s. 495–508
Data publikacji online: 9 maja 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.026.9922