Artykuły

Sortuj według

Intuicja, empatia, mentalizacja - niestandaryzowalne umiejętności pracownika socjalnego

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2019, Tom 24, numer 1, s. 41-50
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/24496138ZPS.19.004.10752