Artykuły

Sortuj według

Problem „wizualizacji” przeszłości w narracjach o historii w pierwszej połowie XIX w. O twórczym powinowactwie historii i literatury u progu XIX w. – wprowadzenie

Studia Historica Gedanensia, 2018, Tom 9 (2018), s. 138-156
Data publikacji online: 10 kwietnia 2019
DOI 10.4467/23916001HG.18.008.10324