Artykuły

Sortuj według

Słowo od redaktorów

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2022, Issue 1, s. 7–8
Data publikacji online: 30 marca 2022
DOI 10.4467/0023589XKHNT.22.001.15437

ARTYKUŁY

Lucjan Dobroszycki (1925–1995) – zapomniany historyk (nie tylko) Zagłady

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2022, Issue 1, s. 11–41
Data publikacji online: 30 marca 2022
DOI 10.4467/0023589XKHNT.22.002.15438

Artykuły

Obraz wroga – Stanisław Sojczyński „Warszyc” w prasie, literaturze i filmie PRL

Studia Historica Gedanensia, 2018, Tom 9 (2018), s. 208-228
Data publikacji online: 10 kwietnia 2019
DOI 10.4467/23916001HG.18.012.10328