Artykuły

Sortuj według

Porozumienie bez przemocy. Jak wykorzystać empatyczną komunikację na sali porodowej?

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2018, Tom 16, Numer 4, s. 241-246
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/20842627OZ.18.027.10565