Artykuły

Sortuj według

Jewish Clients of Armenian Pious Banks in Kamieniec Podolski in the 18th Century

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 9, s. 51-67
Data publikacji online: 15 lutego 2012
DOI 10.4467/20843925SJ.11.003.0161