CV:

Historyk literatury, komparatystka, romanistka, hispanistka i tłumacz. Ukończyła romanistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Studiowała literaturoznawstwo porównawcze na University of Rochester w USA i tam uzyskała stopień doktora. Obecnie doktor habilitowany, pracownik Katedry Komparatystyki Literackiej Wydziału Polonistyki UJ. Jej zainteresowania obejmują: dramat europejski przełomu XVI i XVII wieku, realizm magiczny i problemy synkretyzmu kulturowego, współczesną literaturę postkolonialną. Jest autorką książek: Overt Theatricality and the Theatrum Mundi Metaphor in Spanish and English Drama, 1570–1640 (1993), Przeczucia innego porządku. Mapa realizmu magicznego w literaturze światowej XX i XXI wieku (2009), Deportowani z życia. Nowe głosy w narracjach literackich i ich kolonialne konteksty (2017) oraz wielu artykułów i esejów historycznoliterackich.

Postkolonializm. Potrzeba uważności

Sortuj według

Postkolonialna lekcja uważności

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 3, s. 299-323
Data publikacji online: wrzesień 2019
DOI 10.4467/23531991KK.19.030.11734

Po końcu światów? Dystopijna podróż w czasie w opowiadaniu Shermana Alexie Odległości

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 3, s. 408-414
Data publikacji online: 2 września 2019
DOI 10.4467/23531991KK.19.037.11741

Długie trwanie powieści

Co znalazła a co zgubiła powieść w eseju Thomasa Pavla?

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 4, s. 465–467
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/23531991KK.18.042.10584