Artykuły

Sortuj według

Życie w brulionach. O Dzienniku we dwoje Jadwigi Stańczakowej

Konteksty Kultury, 2021, Tom 18 zeszyt 1, s. 94–106
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/23531991KK.21.007.13537

Z EPISTEMOLOGII

Język: wehikuł myśli czy narzędzie komunikacji?

Principia, , Tom 43-44, s. 121-150

Długie trwanie powieści

Etyka czytania. Na marginesie szkicu Thomasa Pavla

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 4, s. 480–496
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/23531991KK.18.044.10586

RECENZJE