Z EPISTEMOLOGII

Sortuj według

Język: wehikuł myśli czy narzędzie komunikacji?

Principia, 2006, Tom 43-44, s. 121-150

RECENZJE

Długie trwanie powieści

Etyka czytania. Na marginesie szkicu Thomasa Pavla

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 4, s. 480–496
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/23531991KK.18.044.10586