Artykuły

Sortuj według

O niewidoczności tłumacza raz jeszcze. Na przykładzie tłumaczek w Polsce 1697–1763

Przekładaniec, 2018, 36 - Historia przekładu literackiego 1, s. 60–81
Data publikacji online: 29 czerwca 2018
DOI 10.4467/16891864PC.18.004.9546