Artykuły

Sortuj według

The Jewish Question in Wiadomości Literackie (1924–1939)

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 9, s. 137-158
Data publikacji online: 15 lutego 2012
DOI 10.4467/20843925SJ.11.008.0166

Artykuły recenzyjne

Najnowsze studia polskojęzyczne nad prasą żydowską na ziemiach polskich. Przegląd badań

Studia Judaica, 2019, Nr 1 (43), s. 143-154
Data publikacji online: 15 października 2019
DOI 10.4467/24500100STJ.19.007.11234