Osoba z niepełnosprawnością w kręgu rodzinnym

Sortuj według

Co można własnymi siłami? Przykład aktywności Samopomocowej Grupy Rodziców i Opiekunów Osób z Autyzmem i Zespołem Aspergera z Olsztyna

Niepełnosprawność, 2018, Nr 31 (2018), s. 87-99
Data publikacji online: 29 listopada 2018
DOI 10.4467/25439561.NP.18.044.10444