Artykuły

Sortuj według

Ryszard Löw – relentless researcher of Polish Literature. In relation to the book: Literackie podsumowania: polsko-hebrajskie, polsko-izraelskie [Literature Summaries : Polish-Hebrew, Polish-Israeli], Jarosław Ławski and Michał Siedlecki (eds.), (“Przełomy/Pogranicza.” Studia Literackie IX), Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2014, 256 pp. ISBN 978836401132)

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 14, s. 177–179
Data publikacji online: 13 października 2016
DOI 10.4467/20843925SJ.16.013.5672

Members of the “Leopolis” Humanitarian Society in Lvov (1899-1938): a Group Portrait

Scripta Judaica Cracoviensia, 2014, Volume 12, s. 99–119
Data publikacji online: 7 listopada 2014
DOI 10.4467/20843925SJ.14.008.2814

“Achduth” – B’nei B’rith Lodge of Stanyslaviv in the Light of Documents Found in the Local Archive

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 9, s. 159-168
Data publikacji online: 15 lutego 2012
DOI 10.4467/20843925SJ.11.009.0167

Omówienia, recenzje, rozbiory