Raporty z badań

Sortuj według

Postawy wobec globalizacji a satysfakcja z życia. Mediacyjna rola procesów tożsamościowych

Psychologia Rozwojowa, 2019, Tom 24, Numer 2, s. 73-86
Data publikacji online: 13 września 2019
DOI 10.4467/20843879PR.19.011.10894