Artykuły

Sortuj według

Zwrot cyfrowy w antropologii?

Tom 42, Numer 4, s. 279–291
Data publikacji online: 25 maja 2015
DOI 10.4467/22999558.PE.14.018.3547

Narracje migane. O formach twórczości językowej g/Głuchych

Numer 2 (20) , s. 178–199
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20843860PK.13.016.2865

Národopis, etnografia, antropologia społeczna, antropologia kulturowa… Kilka uwag o historii nauk o kulturze w Czechach

Numer 2 (10) , s. 163-182
Data publikacji online: 5 czerwca 2012
DOI 10.4467/20843860PK.12.039.0375

Introduction: Technology between Empowerment and Exclusion

Numer 3 (53) Technology between empowerment and exclusion, s. 323-327
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843860PK.22.023.16612

Filmowe plansze tekstowe Emersona Romero – próba przywrócenia kina głuchym widzom

Issue 3, s. 143–157
Data publikacji online: 17 września 2021
DOI 10.4467/0023589XKHNT.21.023.14184

W kręgu idei

Ukrywać, maskować, kamuflować: kłopotliwa widzialność instrumentów amplifi kujących dźwięk

Numer 1 (31), s. 35–51
Data publikacji online: 30 czerwca 2017
DOI 10.4467/20843860PK.17.003.6932

Kultura Głuchych – kultura oporu. Rozwój amerykańskiej Kultury Głuchych i konsekwencje jej implementacji w Polsce

Numer 3 (41), s. 287-313
Data publikacji online: 29 listopada 2019
DOI 10.4467/20843860PK.19.016.11599

Życie po życiu wiktoriańskiej techniki. Trąbki słuchowe w XX i XXI wieku

Numer 3 (45), s. 153-173
Data publikacji online: 19 sierpnia 2020
DOI 10.4467/20843860PK.20.021.12581

Recenzje i omówienia

Gapienie się na niezwykłe ciała. O książkach Rosemarie Garland-Thomson Gapienie się i Niezwykłe ciała

Numer 4 (50) 2021: Poezja: strategie lektury w XXI wieku, s. 181-193
Data publikacji online: 31 grudnia 2021
DOI 10.4467/2084395XWI.21.035.15298

OMÓWIENIA I ROZBIORY

Niecne memy. Dwanaście wykładów o kulturze Internetu Magdaleny Kamińskiej

Numer 1 (9) , s. 201-206
Data publikacji online: 9 października 2011