Artykuły

Sortuj według

Zwrot cyfrowy w antropologii?

Prace Etnograficzne, 2014, Tom 42, Numer 4, s. 279–291
Data publikacji online: 25 maja 2015
DOI 10.4467/22999558.PE.14.018.3547

Narracje migane. O formach twórczości językowej g/Głuchych

Przegląd Kulturoznawczy, 2014, Numer 2 (20) , s. 178–199
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20843860PK.13.016.2865

Národopis, etnografia, antropologia społeczna, antropologia kulturowa… Kilka uwag o historii nauk o kulturze w Czechach

Przegląd Kulturoznawczy, 2011, Numer 2 (10) , s. 163-182
Data publikacji online: 5 czerwca 2012
DOI 10.4467/20843860PK.12.039.0375

W kręgu idei

Ukrywać, maskować, kamuflować: kłopotliwa widzialność instrumentów amplifi kujących dźwięk

Przegląd Kulturoznawczy, 2017, Numer 1 (31), s. 35–51
Data publikacji online: 30 czerwca 2017
DOI 10.4467/20843860PK.17.003.6932

Kultura Głuchych – kultura oporu. Rozwój amerykańskiej Kultury Głuchych i konsekwencje jej implementacji w Polsce

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 3 (41), s. 287-313
Data publikacji online: 29 listopada 2019
DOI 10.4467/20843860PK.19.016.11599

Życie po życiu wiktoriańskiej techniki. Trąbki słuchowe w XX i XXI wieku

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 3 (45), s. 153-173
Data publikacji online: 19 sierpnia 2020
DOI 10.4467/20843860PK.20.021.12581

Omówienia i rozbiory

Niecne memy. Dwanaście wykładów o kulturze Internetu Magdaleny Kamińskiej

Przegląd Kulturoznawczy, 2011, Numer 1 (9) , s. 201-206
Data publikacji online: 9 października 2011