Artykuły

Sortuj według

Audycje w języku jidysz w Polskim Radiu po II wojnie światowej 

Studia Judaica, 2018, Nr 2 (42), s. 373-404
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/24500100STJ.18.016.10267

Recenzje

Eliza Matusiak, Joanna Bachura-Wojtasik, Brzmienie Holocaustu. O reprezentacjach Zagłady w sztuce radiowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020, ss. 156.

Studia Judaica, 2022, Nr 1 (49), s. 197-201
Data publikacji online: wrzesień 2022
DOI 10.4467/24500100STJ.22.007.16301