Artykuły

Sortuj według

Wydobywanie zabytków z morza w świetle Konwencji UNESCO o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturowego z 2001 roku

Santander Art and Culture Law Review, 2022, 1/2022 (8), s. 17-40
Data publikacji online: październik 2022
DOI 10.4467/2450050XSNR.22.004.16394

Artykuły

Prawne aspekty rekonstrukcji dziedzictwa kulturowego

Santander Art and Culture Law Review, 2019, 1/2019 (5), s. 25-40
Data publikacji online: czerwiec 2019
DOI 10.4467/2450050XSNR.19.002.10803

Zagadnienia prawne

Muzea a ryzyka związane z globalizacją rynku sztuki

Opuscula Musealia, Volume 25 (2018), Volume 25, s. 287-310
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843852.OM.17.021.9618