Artykuły

Sortuj według

Wpływ kontekstowego bodźca dotykowego na percepcję smaku czekolady

Rocznik Kognitywistyczny, 2018, Tom 11, s. 45–54
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/20843895RK.18.004.9758