Wiesław Galus

Artykuły

Sortuj według

Impresjony słów. Język naturalnych i sztucznych sieci neuronowych

Rocznik Kognitywistyczny, 2018, Tom 11, s. 55–75
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/20843895RK.18.005.9759