Artykuły

Sortuj według

On the Visibility and Agency of Migrant Children in the Contemporary World. Educational Issues and Challenges

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2021 (XLVII), Nr 4 (182), s. 7-22
Data publikacji online: 31 grudnia 2021
DOI 10.4467/25444972SMPP.21.049.14802

Mobilność międzynarodowa Polek na przestrzeni wieków. W odkrywaniu sprawstwa

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2019 (XLV), Nr 4 (174), s. 7–26
Data publikacji online: 30 grudnia 2019
DOI 10.4467/25444972SMPP.19.037.11351

Doświadczanie nierówności w statusie społecznym i bullyingu w środowisku szkolnym. Percepcja dzieci polskich imigrantów w Norwegii

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2019 (XLV), Nr 1 (171), s. 149-170
Data publikacji online: 15 maja 2019
DOI 10.4467/25444972SMPP.19.007.10257

Part I Building the Framework – Theoretical and Empirical Results on Migrant Children Educational Issues

“We Do Everything with Our Own Hands” – Everyday Experiences of Teachers Working with Migrant Children in Poland

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2021 (XLVII), Nr 4 (182), s. 139-157
Data publikacji online: 31 grudnia 2021
DOI 10.4467/25444972SMPP.21.056.14809