Paulina Szydłowska

Artykuły

Sortuj według

Returning Children Migrants – Main Challenges in School Environment

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2019 (XLV), Nr 1 (171), s. 171-192
Data publikacji online: 15 maja 2019
DOI 10.4467/25444972SMPP.19.008.10258

Polish Child Migrants – Psychological Perspective

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (3), s. 649–665
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.037.10391