Artykuły

Sortuj według

Operacja Wyjazd z Polski: Katriel Katz i jego dyplomatyczna misja w Polsce (1956–1958)

Studia Judaica, 2022, Nr 2 (50), s. 291-307
Data publikacji online: grudzień 2022
DOI 10.4467/24500100STJ.22.012.17182

Seeking a Return To Poland. The Case of the “Gomulka Aliyah” Immigrants in Israel (1956–1960)

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 16, s. 123-131
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843925SJ.18.009.10823

Recenzje

Audrey Kichelewski, Ocalali. Żydzi polscy po Zagładzie, tłum. z jęz. franc. Katarzyna Marczewska, Natalia Krasicka, Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa 2021, ss. 394, [2].

Studia Judaica, 2022, Nr 2 (50), s. 370-375
Data publikacji online: grudzień 2022
DOI 10.4467/24500100STJ.22.020.17487

Recenzje

Halina Hila Marcinkowska, Wieczni tułacze. Powojenna emigracja polskich Żydów, Prószyński i S-ka, Warszawa 2019, ss. 424.

Studia Judaica, 2020, Nr 2 (46), s. 452–455
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/24500100STJ.20.025.13668