Artykuły

Sortuj według

Operacja Wyjazd z Polski: Katriel Katz i jego dyplomatyczna misja w Polsce (1956–1958)

Nr 2 (50), s. 291-307
Data publikacji online: grudzień 2022
DOI 10.4467/24500100STJ.22.012.17182

Seeking a Return To Poland. The Case of the “Gomulka Aliyah” Immigrants in Israel (1956–1960)

Volume 16, s. 123-131
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843925SJ.18.009.10823

Recenzje

Recenzje

Halina Hila Marcinkowska, Wieczni tułacze. Powojenna emigracja polskich Żydów, Prószyński i S-ka, Warszawa 2019, ss. 424.

Nr 2 (46), s. 452–455
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/24500100STJ.20.025.13668

Ewa Koźmińska-Frejlak, Po Zagładzie. Praktyki asymilacyjne ocalałych jako strategie zadomawiania się w Polsce (1944/45–1950), Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa 2022, ss. 565.

Nr 2 (52), s. 495-498
Data publikacji online: 14 grudnia 2023
DOI 10.4467/24500100STJ.23.025.18951