Artykuły

Sortuj według

Czas pracy osób niepełnosprawnych na podstawie wybranych regulacji prawnych

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 26 (2019), Zeszyt 2, s. 167–181
Data publikacji online: 4 czerwca 2019
DOI 10.4467/25444654SPP.19.012.10276