Łukasz Brzezicki

Artykuły

Sortuj według

Przegląd badań dotyczących polskiego szkolnictwa wyższego prowadzonych za pomocą różnorodnych metod ilościowych

Zarządzanie Publiczne, 2019, Numer 2 (46), s. 189–200
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/20843968ZP.19.012.10688