Artykuły

Sortuj według

Cittaslow ideas as elements of building a territorial brand. A case study of Kalety

Zarządzanie Publiczne, 2019, Numer 2 (46), s. 119–129
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/20843968ZP.19.008.10684