Artykuły

Sortuj według

Plany zawodowe studentów pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego w kontekście miejsca ich zamieszkania

Zarządzanie Publiczne, 2019, Numer 2 (46), s. 171–187
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/20843968ZP.19.011.10687