Informacje o autorze:

Instytut Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego

Artykuły

Sortuj według

Dziedzictwo kulturowe mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych  kręgu Karpat – narracje  lokalne i zarządzanie instytucjonalne (wstępne rezultaty badania pilotażowego)

Tom 44, Numer 3, s. 193–213
Data publikacji online: 21 grudnia 2016
DOI 10.4467/22999558.PE.16.008.6019

Ignorance versus degradation? The profession of Gypsy bear handlers and management of inconvenient intangible cultural heritage. Case study – Romania (I)

Tom 17, Numer 3, s. 263-283
Data publikacji online: 11 lipca 2016
DOI 10.4467/20843976ZK.16.017.5071

Artefakty przeszłości jako ślady pamięci. Dziedzictwo kulturowe Aromanów na Bałkanach

Tom 43, Numer 4, s. 271–305
Data publikacji online: 7 maja 2016
DOI 10.4467/22999558.PE.15.019.5196

Dziedzictwo bez dziedziców? Religijne i materialne dziedzictwo kulturowe mniejszości pochodzenia wołoskiego w Europie w kontekście projektu interdyscyplinarnych badań  (przyczynek do tematu)

Tom 16, Numer 2, s. 137–150
Data publikacji online: 11 lutego 2015
DOI 10.4467/20843976ZK.15.009.3044

Pamięć i tożsamość. Zabytki kultury materialnej z Listy światowego dziedzictwa UNESCO  w Rumunii (krótka prezentacja tematu)

Tom 15, Numer 3, s. 303–319
Data publikacji online: 17 września 2014
DOI 10.4467/20843976ZK .14.021.2312

Zapomniane dziedzictwo, czyli o ludowych nazwach miesięcy okresu jesienno-zimowego w Rumunii

Tom 14, Numer 3, s. 263–279
Data publikacji online: 10 września 2013
DOI 10.4467/20843976ZK.13.018.1340

Muzeum Wsi „Dymitra Gustiego” w Bukareszcie

Tom 11, s. 243-256
Data publikacji online: 1 września 2010

Tematyka cygańska w polskich zbiorach ikonograficznych (wiek XIX – I połowa XX wieku) – rekonesans

Tom 13, Numer 2, s. 171-183
Data publikacji online: 15 października 2012
DOI 10.4467/20843976ZK.12.013.0627

Varia: artykuły recenzyjne, polemiki, sprawozdania, doniesienia

Ikony ze zbiorów muzealnych w dziedzictwie kulturowym Republiki Mołdawii

Tom 18, Numer 2, s. 273-275
Data publikacji online: 8 września 2017
DOI 10.4467/20843976ZK.17.017.7109

Inne

Kronika Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego (2009/2010)

Tom 11, s. 309-333
Data publikacji online: 1 września 2010

Kronika Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego (2010/2011 r.)

Tom 12, Numer 4, s. 323-330
Data publikacji online: 1 grudnia 2011
DOI 10.4467/20843976ZK.11.023.0146