Artykuły

Sortuj według

Neofunkcjonalny paradygmat elitystyczny – możliwości i warunki pogodzenia elity i demokracji

Teoria Polityki, Nr 3/2019, s. 75-102
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/25440845TP.19.004.10287