Artykuły

Sortuj według

The hydrodynamics of a fluidised bed reactor

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 5, s. 55–70
Data publikacji online: 30 maja 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.054.10578