Z historii mediów

Sortuj według

„Kartki z podróży” Józefa Ignacego Kraszewskiego a poetyka reportażu

Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 4 (236), s. 778-792
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.18.045.10403