Artykuły

Sortuj według

»Co to jest muzeum« – wyobrażenia dzieci w wieku pomiędzy 5. a 7. rokiem życia na temat instytucji muzealnej

Zarządzanie w Kulturze, 2019, Tom 20, Numer 2, s. 257-285
Data publikacji online: 5 lipca 2019
DOI 10.4467/20843976ZK.19.016.10533