CV:

Medioznawca i psycholog oraz specjalista public relations. Prowadzi interdyscyplinarne badania na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii. Jej zainteresowania naukowe obejmują: kształtowanie i badanie wizerunku, psychologię mediów oraz perswazyjność komunikacji wizualnej. Uczestniczka licznych konferencji krajowych i międzynarodowych, między innymi International Communication Association, Międzynarodowego Kongresu Gestalt GTA, kongresów PTKS i PTBFiM. W swoich pracach w centrum zainteresowania stawia człowieka, jego percepcję oraz to, jak współkreuje on świat społeczny wraz z innymi uczestnikami dialogu.

Artykuły

Sortuj według

Afordancje obiektów instytucji kultury. Badanie wizualnej oferty muzeum organizacji z perspektywy strategii komunikacyjnej

Zarządzanie w Kulturze, 2019, Tom 20, Numer 4, s. 455-470
Data publikacji online: 12 grudnia 2019
DOI 10.4467/20843976ZK.19.027.11706

Alfabetyzm wizualny odbiorców działań PR w przestrzeni medialnej – postulaty

Zarządzanie Mediami, 2018, Tom 6, Numer 3, s. 209–220
Data publikacji online: listopad 2018
DOI 10.4467/23540214ZM.18.015.10567